EFT terapie

EFT terapie

 

EFT je zkratka pro Emotional freedom techniques, což můžeme volně přeložit jako Techniky emoční svobody.

Jak už název napovídá, jednoduše se dá říct, že se jedná o sadu technik, které Vám pomohou emočně se osvobodit.

 

Od čeho???        Od negativních emocí, které vám brání.

Brání v čem???

    V prožívání plnohodnotného života. A to jako omezení fyzická či psychická. Mezi ta fyzická omezení patří hlavně bolest a nemoc. Tou psychickou je například strach, úzkost, vztek, smutek, lítost…a další negativní emoce, které se dají najít skoro za každým omezením.

    Osvobozením se od bolestí a negativních emocí se stanete svobodní, svobodní v pohybu, v rozhodování, ve všem, co se vašeho života týká, proto emoční svoboda.

 

EFT patří mezi metody energetické psychologie, která si získává stále větší popularitu nejen mezi zastánci alternativní medicíny, ale i mezi lékaři, psychology a psychiatry.

 

Metoda EFT (Emotional Freedom Techniques — techniky emoční svobody) vznikla z metody TFT, kterou vytvořil americký psycholog dr. Roger Callahan. Na tuto metodu navázal a zjednodušil jí Američan Gary Craig.

 

Jedná se o jednoduchou, bezpečnou a účinnou terapeuticko – relaxační techniku. Tato technika vychází z toho, že příčina všech negativních emocí spočívá v poruše energetického systému lidského těla.

 

Dr. Callahan objevil spojnici mezi psychikou a tělem. Touto spojnicí je náš energetický systém (soustava meridiánů). EFT tedy pracuje s energetickým systémem (pomocí poklepů na vybrané akupunkturní body) a zároveň s psychikou a/nebo fyzickým problémem (klient při poklepech vyslovuje různá slova a věty, které vystihují jeho problém).

 

Základní aplikace EFT je ve své podstatě jednoduchá, pro dosažení stoprocentního úspěchu je nutné maximální uchopení příčiny problému — to znamená správná a přesná formulace prohlášení a formulace změn, které poklep doprovázejí. S jednoduchými problémy se může pokusit klient vypořádat i sám (viz stránky www.eft.cz, kde naleznete manuál zdarma). Se složitějšími problémy je dobré vyhledat EFT praktika. Ten disponuje dalšími znalostmi a technikami, které přidává k procesu poklepávání na energetické body a zajišťuje tím maximální „emocionální bezbolestnost“.

 

Pomocí EFT se znovu projde vzpomínka, událost a tím se zharmonizuje porušený meridián. Výsledkem je, že klient o daném problému pak dokáže mluvit a uvažovat jasněji, získá nový pohled na situaci. Vzpomínka zůstává, ale s neutrálním pocitem. Nejenže se potom cítí svobodně a spokojeně, ale zároveň získá i energii, která se jinak spotřebovává při neustálém potlačování nepříjemných pocitů.

 

S EFT lze pracovat nejen na psychických problémech, ale i na fyzických potížích a bolestech. EFT samozřejmě nenahrazuje lékařskou péči. Když si například zlomíte nohu, EFT nepomůže nohu napravit, ale urychlí hojení bez bolesti.

 

Klient nemusí v EFT věřit, stačí vědět, jaký problém ho trápí a chtít ho řešit. S metodou EFT lze pracovat i v případě, že klient nechce detailně popisovat své problémy a tím znovu prožívat bolest. Aplikace EFT probíhá zcela dle potřeb klienta.

 

EFT ráda kombinuji se shiatsu, protože obě metody mají za cíl uvést zablokované meridiány do harmonie. Zpočátku shiatsu pomáhá naladit a připravit klienta na řešení daného problému a klient se s metodou EFT seznamuje. Při další návštěvě již plně pracujeme s EFT. Pokud to daný případ vyžaduje, lze na závěr sezení zařadit ošetření příslušné dráhy (meridiánu) k doladění problému.

 

Průběh EFT sezení

Při slovní specifikaci problému (při vhodně zvolené formulaci) se lehkým poklepem zároveň stimulují vybrané akupunkturní body. Ty jsou na obličeji, horní polovině trupu a na ruce. Psychologický zvrat je odstraněn a potíže se vyruší. EFT je technika nebolestivá, jemná a nemá vedlejší účinky. Někomu ze začátku přijde tato metoda podivná nebo i k smíchu. Pokud vydržíte, počáteční rozpaky se rozplynou a výsledky se brzy dostaví.

 

Tato metoda pomáhá řešit např. tyto problémy:

  • stres, únava, nespavost
  • strach ze selhání, nejistota, snížené sebevědomí
  • různé fóbie, uzavření do sebe, pocity viny
  • závislosti, nadváha
  • různé zdravotní problémy, bolesti
  • dětské problémy, noční pomočování, odpor k určitým druhům potravin, problémy se školou
  • narušené partnerské, rodinné a pracovní vztahy

 

Příklad řešení problému

    Klient udává, že má strach ze psů. Když psa nikde nevidí, je v klidu, ale už jen představa, že nějakého potká, mu „nahání hrůzu“. Představa totiž aktivuje související meridián. Díky přitomné poruše, která vznikla většinou někdy v minulosti při prvním negativním setkáním se psem, energie nemůže volně proudit. Při setkání se psem (nebo i jen při této představě) se objeví potíže psychické (např. strach) i fyzické (např. ztěžklé nohy). Původní událost může být dávno zapomenuta, ale porucha v energetickém systému stále přetrvává, a proto se tento problém neustále opakuje. Klasická psychologie pracuje s klientem na tom, aby se v dané situaci zachoval adekvátně. Učí ho překonat strach. EFT řeší problém tak, že klient si téměř nevšimne, že nějakého psa potkal. Najednou zjistí, že mu psi vůbec nevadí a nechápe, proč se jich bál.

    

    Klient při EFT sedí a nesvléká se.

    Celkový čas sezení je 90 až 120 minut.

Více informací na stránkách www.eft.cz

 

Kontraindikace

  • nejsou známy

 

Časté dotazy klientů

 

Kolik je potřeba návštěv?

U „čerstvých“ potíží ucítíte úlevu ihned nebo během několika dnů po terapii. Je na Vás, kdy přijdete s něčím jiným. Pokud Vaše potíže trvají již delší dobu, projeví se to i na délce jejich nápravy. K úplnému dočištění, dosažení výrazného a trvalého výsledku, doporučuji přibližně tři návštěvy a dále dle potřeby.

 

Jak často mám chodit na EFT terapii?

Pokud si řešíte jednotlivé problémy, záleží na Vás, kdy se rozhodnete je řešit. Pokud je již nějaký složitější problém „otevřen“, další návštěvu plánuji v rozmezí 14 až 30 dnů, abyste měli možnost pozorovat svoje změny.

 

Jak je možné, že EFT terapie pomáhá téměř na všechny problémy?

Tato terapie je založena na tom, že příčinou všech negativních emocí je porucha v energetickém systému člověka. Každý z nás zažívá během života emoce. Některé jsou pozitivní a některé bohužel i negativní. A právě ty negativní zasahují do našeho myšlení, negativně ovlivňují náš pohled na vzniklé situace a mají špatný vliv na naše zdraví.

Určitě znáte pocity vzteku, bezmoci a strachu. Občas se cítíme podvedeni, uraženi a poníženi. Divíme se, proč nám jsou některé situace k pláči a jiné nedokážeme pochopit. Doma či v práci si najednou nějak nerozumíme, přichází konflikty a pocity zklamání. Toto všechno nás zatěžuje a pokud to není včas zpracováno a ovládá nás to delší dobu, objeví se potíže jak fyzické (bolesti a různé nemoci), tak psychické (poruchy spánku, úzkosti, fobie, deprese).

Všechny orgány jsou v lidském těle mezi sebou navzájem propojeny. Poruchu proudění energie si můžete představit jako zácpu aut na silnici. Pokud se odstraní energetický blok (přecpané silnice zmizí, auta začnou jezdit plynule jedno za druhým, dříve nevyužité silnice znovu plní svou funkci), obnoví se tok energie a tělo člověka má velkou šanci zbavit se bolestí, různých zdravotních omezení a psychických potíží.

 

Existuje něco, na co to nefunguje?

Když se stane, že s Vaším problémem „nepohneme“, tak Vás tato terapie určitě zbaví problémů, které Váš problém doprovází a tím se Vám alespoň částečně uleví.

 

Když to tedy tak skvěle funguje, tak proč nejsou všichni lidé v pohodě?

Na jedné straně se o EFT terapii a podobných metodách ví mezi lidmi málo, ale to není ten hlavní důvod. Lidé nejsou moc zvyklí převzít zodpovědnost za svůj život, čekají stále od toho druhého, že jim problém bude řešit.

Doba se ale mění a čím dál víc lidí už to vidí jinak a chtějí se zapojit do procesu uzdravování. V tuto chvíli ale nastupují různá přesvědčení, myšlenková omezení, která jsme si podvědomě přijali od rodičů a odnesli z různých prožitých situací. Nevědomě si klademe různé překážky a ty pak brzdí to, co chceme změnit.

I s tímto problémem si umí EFT terapie poradit, chce to ale dávku trpělivosti, schovívavosti sami se sebou a vydržet. Když už pak opravdu chceme a jsme připraveni to změnit, máme vyhráno. Poté už jen řešíme jeden problém za druhým. J